Atlantic MICE blir en del av TIBE-gruppen

I mange år har Atlantic MICE vært en nasjonal aktør i kurs- og konferansemarkedet. Som en del av TIBE-gruppen økes satsingen i årene som kommer.

Atlantic MICE TIBE

Spiller hverandre gode

Etter å ha jobbet mye med gruppeturer i inn- og utland siden oppstarten i 1987, valgte Atlantic MICE i 1998 å endre satsingen til planlegging og gjennomføring av nasjonale og internasjonale konferanser. Som profesjonell kurs- og konferansearrangør (PCO), utgjør dette fortsatt majoriteten av selskapets aktiviteter i dag.

– Konferansemarkedet har utviklet seg fra å dreie seg om logistikk til kommunikasjon. Konferansene skal understøtte budskapene, holdningene og hele verdikjedene i de ulike organisasjonene. TIBE er allerede i dag en aktør i dette markedet og har blant annet ansvar for store konferanser for nasjonale sammenslutninger, sier leder for TIBE-gruppen, Terje Heggem, til Romsdals Budstikke.

Oppkjøpet kommer som følge av utviklingen i kurs- og konferansemarkedet, der kundene i stadig større grad er opptatt av at deres arrangement skal være forsterkende i forbindelse med øvrige markedsaktiviteter. Bedriften, med sine 5 ansatte, har sitt hovedkontor i Molde og skal på sikt samlokaliseres med resten av TIBE Molde i Storgata. Når TIBE nå går inn på eiersiden, får det nye selskapet Atlantic MICE TIBE AS, også tilgang til kommunikasjonskompetansen til gruppens over 60 medarbeidere.

Styrker posisjonen

For TIBE er ikke kurs- og konferansemarkedet noe nytt arbeidsområde og de har allerede ansvar for flere store kurs og konferanser. Atlantic MICE har en stor del av sin kundemasse i Oslo, men er også en viktig aktør for de lokale hotellene.

– Gjennom kjøpet av Atlantic MICE vil TIBE styrke sin posisjon og samtidig bidra til at Atlantic MICE TIBE blir en enda større nasjonal aktør enn i dag, sier Heggem. Han legger til at det er naturlig i første omgang å etablere Atlantic MICE TIBE der TIBE allerede er representert, altså i Molde, Trondheim og Drammen.

Vi gleder oss til fortsettelsen!