God planlegging, effektiv gjennomføring og unike opplevelser. Vi har 30 års erfaring med større konferanser!

Konferanse

PLANLEGGING

 • Deltagelse i ide- og konseptutvikling
 • Tids-, aktivitets- og framdriftsplanlegging
 • Rådgiving til utarbeidelse av program og materiell – visuelt og konseptuelt
 • Bistand med å skaffe konferansier og foredragsholdere - oppfølging
 • Eget nettsted med opplysninger om arrangement, oversikt over faglig og sosialt program
 • Organisere transport/bevertning
 • Booking/oppfølging alle underleverandører

PÅMELDING

 • Utarbeide nettbasert påmeldingsskjema
 • Utsendelse av invitasjoner
 • Registrering av påmeldinger og endringer
 • Deltagerne kan selv endre sin påmelding
 • Som arrangør vil du til enhver tid være oppdatert om påmeldingsstatus

BUDSJETT/REGNSKAP

 • Budsjettutarbeidelse og oppfølging
 • Utsendelse av bekreftelse/faktura
 • Avstemming og oversikt over inn- og utbetalinger
 • Prosjektregnskap
 • Hotellavtaler med ledende hotellkjeder
 • Reservasjoner
 • Ansvar for all kommunikasjon, planlegging og gjennomføring

HOTELL/LOKASJON

 • Oppfølging av avbestillingsfrister
 • Oppfølging av endringer og avbestillinger
 • Hotellister

UTSTILLING

 • Utarbeide planskisse for utstillingen
 • Utsendelse av prospekt
 • Reglement
 • Oppfølging av utstillere før og under konferansen

SOSIALT OG KULTURELT PROGRAM

 • Planlegging og gjennomføring av sosialt og kulturelt program
 • Artistformidling
 • Bespisning
 • Aktiviteter og opplevelser

ABSTRACT/POSTER

 • Utarbeide nettbasert skjema for registrering av abstract
 • Bistå programkomite med utsendelse av informasjon og bekreftelser
 • Organisering av posterutstilling

GJENNOMFØRING

 • Utarbeide detaljert kjøreplan for konferansen
 • Koordinering og oppfølging av underleverandører
 • Sekretariatsfunksjon med registrering av deltakere
 • Tilstedeværelse med personell under konferansen

APPLIKASJON

 • Lett tilgjengelig informasjon via app
 • Tilpasses visuell profil
 • Tilgjengelig for alle plattformer
 • Deltakerliste – mulighet for å ta kontakt med andre deltakere
 • Innsjekk med med QR-kode
 • Agenda og personlig agenda
 • Live poll
 • Live Q & A
 • Event stream

EVALUERING

 • Utarbeide nettbasert evalueringsskjema
 • Utarbeide evalueringsrapport