Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen opplyser om hvordan Atlantic mice tibe samler inn, bruker og behandler personopplysninger. Atlantic mice tibe er underlagt norsk lov, og vi følger de til enhver tid gjeldene regler for personopplysninger, og behandling av disse. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Atlantic mice tibe og underleverandør som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Om informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Cookies er knyttet til IP-adressen din, og er ikke knyttet til andre personlige opplysninger. Atlantic mice tibe bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om, og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om, og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler på nettvett.no.

  • Nødvendige informasjonskapsler: Vi bruker informasjonskapsler til å huske valg du har gjort på nettstedet og for å øke brukervennligheten. Disse slettes ikke etter endt besøk. Dette gjør at fremtidig besøk på nettsiden vil være raskere og mer tilpasset den besøkende. Uten disse kan vi ikke garantere at all funksjonalitet på nettstedet fungerer som den skal.
  • Sesjonsavhengige informasjonskapsler: Disse brukes blant annet for å registrere at en besøkende er inne på nettsiden. Disse slettes etter endt besøk.
  • Tredjeparts informasjonkapsler: Dette er informasjonskapsler fra et annet domene. Disse brukes blant annet for å innhente besøksstatistikk for å kunne forbedre brukeropplevelsen av nettstedet. Google Analytics er er tredjepart som Atlantic mice tibe benytter.

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Du har rett til å få opplyst fra Atlantic mice tibe hvilke personopplysninger som Atlantic mice tibe har registrert om deg. Dersom de er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve at opplysningene rettes eller slettes i samsvar med gjeldende lovgivning.

Nettstatistikk

Atlantic mice tibe samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på atlanticmicetibe.no. Verktøyet vi benytter for å innhente slik statistikk er Google Analytics. Formålet med dette er å forstå hvordan besøkende bruker våre tjenester, og hvordan vi basert på dette kan forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker nettstedet, hvilke sider som besøkes, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Les mer om Google Analytics her.


Innsamling, deling og bruk av personlige data for personalisering av annonser:

Google Analytics knytter besøksinformasjonen den samler inn fra nettstedet vårt til Google-informasjon fra kontoer til påloggede brukere som har gitt samtykke til denne tilknytningen med det formålet å tilpasse annonser. Denne dataen kan omfatte sluttbrukerens beliggenhet, søkelogg, Youtube-historikk og data fra nettsteder som samarbeider med Google. Dataene brukes til å gi samlet og anonymisert innsikt i brukernes atferd på ulike enheter. Dataen som samles inn, kan nås og / eller slettes av sluttbrukere her.


This privacy statement informs about how Atlantic mice tibe collects, uses and processes personal information. Atlantic mice tibe is subject to Norwegian law, and will comply with the applicable personal data and processing rules at all times. It is voluntary for those who visit the web site to provide personal information regarding services such as receiving newsletters.

The treatment basis is the consent of the individual, unless otherwise specified. Information collected in connection with site operation is stored on own servers operated by the provider. It is only Atlantic mice tibe and subcontractor who has access to the information collected.

You will find more information about privacy and privacy issues on the data protection websites Datatilsynet.

About cookies

Cookies are small text files that are placed in your computer when you download a webpage. Cookies are related to your IP address and are not related to other personal information.

Atlantic mice tibe does not use cookies to generate statistics, and thus we cannot track your use of the site back to you as an individual. The storage of information and processing of this information is not permitted unless both have been informed and consented of the handling.

The user should know and approve which information is being processed, what the purpose of the handling is and who processes the information. Learn more about managing and cookies on allaboutcookies.org

  • Required Cookies: We use cookies to remember the choices you have made on the site and to increase user-friendliness. These will not be deleted after a completed visit. This allows future visits to the website to be faster and more customized to the visitor. Without these, we cannot guarantee that all functionally on the site is functioning properly.
  • Session-dependent cookies: These are used, for example, to record that a visitor is on the website. These are deleted after completion of the visit.
  • Third-party information capsules: These are cookies from another domain. These are used to obtain visitor statistics to improve the user experience of the page. Google Analytics is a third-party that a (customer) uses.

Insight, changing and deleting of information

You have the right to be informed by Atlantic mice tibe what personal information Atlantic mice tibe has registered about you. If they are incorrect, incomplete or irrelevant, you may require that the information to be corrected or deleted in accordance with applicable law.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjonskapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.