Etter over 30 år i bransjen, så har vi gjennomført flere hundre arrangement av forskjellig type og størrelse. Gjennom de samme årene har vi skapt sterke kunderelasjoner, som gjør at vi i dag kan dele med dere noe av hva vi har fått til!

"Vi har samarbeidet med Atlantic MICE TIBE i veldig mange år. De har tatt seg av forberedelser og gjennomføring for arrangementer for oss i hele Norge, inkludert langs kysten ombord på Hurtigruten. Og de har alltid levert til vår fulle tilfredshet. Det er den personlige servicen fra start til mål, totalpakken, og at vi har vært trygge på at de kjente og ukjente utfordringene blir tatt hånd om, som imponerer. Derfor har vi kommet igjen."
Jørn Inge Løssfelt, Interflora Norge
"Atlantic MICE TIBE (AMT) har levert over forventning på alt de har bistått vår forening med, og det har vært en glede å samarbeide med de. Spesielt vil jeg trekke frem det at de responderer raskt og effektivt på våre forespørsler, de har gitt gode råd og de har utført avtalt arbeid til rett tid. Grunnet koronautbruddet som slo ned tidlig i 2020 ble vi nødt til å forskyve konferansen til høsten, og her arbeidet AMT knallhardt med å sikre oss en god ny avtale med konferansehotell, samtidig som de effektivt håndterte kanselleringer og andre endringer som følge av utbruddet. Jeg mener AMT største styrke er at de har demonstrert genuin omsorg for vår konferanse, og at de gjennomgående har svart ut utfordringer med holdningen «ja, dette løser vi»."
Henki Ødegaard, NTNU
Vi har samarbeidet med Atlantic MICE TIBE i over 15 år i forbindelse med konferanser opp til 350 deltagere. Vi er svært godt fornøyd med deres profesjonalitet og tette oppfølging - både før, under og etter arrangementet. Ved å bruke en PCO/konferanseorganisator kan vi føle oss trygge på at alt fungerer slik at vi kan konsentrere oss om formidling av innhold/budskap – og, ikke minst, å ta vare på deltagerne. Vi anbefaler AMT på det varmeste.
Maria Ulla, SG Finans
"Atlantic Mice TIBE er profesjonelle, engasjerte og har full kontroll på detaljene underveis, selv i de mest hektiske periodene. De har et oppriktig ønske om at arrangementet skal blir vellykket."
Liv Bjørnaas, Institutt for rural- og regionalforskning
"Norsk Bibliotekforening har brukt AMT i mange år. Det er en stor fordel at vi kjenner AMT godt og de oss. AMT kjenner konferansemarkedet godt og vi opplever AMT som smidige og gode til å finne løsninger. Bruk av en konferanseorganisator frigir egen arbeidstid til å gjøre det vi er best på."
Ann Berit Hulthin, Generalsekretær, Norsk Bibliotekforening