AMT har vært totalleverandør av konferansen siden 2014, og har sammen med kunden levert til toppscore!

Bibliotekmotet

Kunden

Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekinteresserte. Formålet er å styrke og utvikle bibliotekenes posisjon i samfunnet. Med over 3000 medlemmer er det en stor og viktig organisasjon innen sitt felt i Norge.

Atlantic MICE TIBE har vært totalleverandør for Bibliotekmøtet siden 2014, og har i løpet av disse årene bygget en tett og god relasjon til Norsk Bibliotekforening.

Konferansen

Bibliotekmøtet har blitt arrangert siden 1908, og konferansen har på det meste samlet opp til 700 deltagere. Bibliotekmøtet arrangeres nå annethvert år, og har etablert seg som en av de viktigste bransjetreffene i Norge.

Konferansen går tradisjonelt over tre dager, og programmet er i løpet av de dagene interessant, innholdsrikt og variert. Biblioteket som kunnskapsarena og integreringsarena har de siste årene vært sentrale punkt på agendaen. I tillegg har emner som statistikk, politisk påvirkning, e-bøker, barne- og ungdomslitteratur og ikke minst innsikt rundt framtidens bibliotek vært viktige emner. Konferansen har i alle år blitt arrangert på kryss og tvers av landet vårt, og har siden 2014 blitt avholdt i Trondheim, Tromsø og Sandefjord.

Resultat

Bibliotekmøtet har etablert seg som den viktigste møteplassen for bibliotek og deres leverandører, og det med et innhold som hver gang setter agendaen for hele biblioteksbransjen i Norge.

Konferansen har gang på gang blitt en suksess for Norsk Bibliotekforening og dermed også for oss i AMT. Fra evalueringen i 2018, så ser vi at 93% av deltagerne rangerte konferansen som "Meget god" eller "God". Det er vi begge utrolig stolt av!

Vårt bidrag

AMT har i løpet av årene levert en totalopplevelse for kunden, hvor vi har dratt konferansen fra start til mål:

  • Påmelding
  • Budsjett og regnskap
  • Hotell og lokasjon
  • Utstilling
  • Sosialt program
  • Gjennomføring
  • Applikasjon
  • Evaluering

Vi ser frem til å hjelpe med Bibliotekmøtet også i fremtiden.