Faglig input og team building i ett. Vi hjelper deg gjerne!

Seminar

Et seminar er gjerne mindre grupper og forbeholdt interne samlinger, mens konferanser er større og inkluderer eksterne aktører. Vi har lang erfaring med begge deler.

Arbeidet som må legges ned er mye av det samme, men gjerne litt mindre omfattende. Under ser du en oversikt over noe av det vi typisk gjør i arbeidet opp mot et seminar.

PLANLEGGING

 • Deltagelse i ide- og konseptutvikling
 • Tids-, aktivitets- og framdriftsplanlegging
 • Rådgiving til utarbeidelse av program og materiell – visuelt og konseptuelt
 • Bistand med å skaffe konferansier og foredragsholdere - oppfølging
 • Eget nettsted med opplysninger om arrangement, oversikt over faglig og sosialt program
 • Organisere transport/bevertning
 • Booking/oppfølging alle underleverandører

PÅMELDING

 • Utarbeide nettbasert påmeldingsskjema
 • Utsendelse av invitasjoner
 • Registrering av påmeldinger og endringer
 • Deltagerne kan selv endre sin påmelding
 • Som arrangør vil du til enhver tid være oppdatert om påmeldingsstatus

BUDSJETT/REGNSKAP

 • Budsjettutarbeidelse og oppfølging
 • Utsendelse av bekreftelse/faktura
 • Avstemming og oversikt over inn- og utbetalinger
 • Prosjektregnskap
 • Hotellavtaler med ledende hotellkjeder
 • Reservasjoner
 • Ansvar for all kommunikasjon, planlegging og gjennomføring

HOTELL/LOKASJON

 • Oppfølging av avbestillingsfrister
 • Oppfølging av endringer og avbestillinger
 • Hotellister

UTSTILLING

 • Utarbeide planskisse for utstillingen
 • Utsendelse av prospekt
 • Reglement
 • Oppfølging av utstillere før og under konferansen

SOSIALT OG KULTURELT PROGRAM

 • Planlegging og gjennomføring av sosialt og kulturelt program
 • Artistformidling
 • Bespisning
 • Aktiviteter og opplevelser

ABSTRACT/POSTER

 • Utarbeide nettbasert skjema for registrering av abstract
 • Bistå programkomite med utsendelse av informasjon og bekreftelser
 • Organisering av posterutstilling

GJENNOMFØRING

 • Utarbeide detaljert kjøreplan for konferansen
 • Koordinering og oppfølging av underleverandører
 • Sekretariatsfunksjon med registrering av deltakere
 • Tilstedeværelse med personell under konferansen

APPLIKASJON

 • Lett tilgjengelig informasjon via app
 • Tilpasses visuell profil
 • Tilgjengelig for alle plattformer
 • Deltakerliste – mulighet for å ta kontakt med andre deltakere
 • Innsjekk med med QR-kode
 • Agenda og personlig agenda
 • Live poll
 • Live Q & A
 • Event stream

EVALUERING

 • Utarbeide nettbasert evalueringsskjema
 • Utarbeide evalueringsrapport